Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 497 bytes written, possibly out of free disk space in /home/admupvh2/public_html/sopi/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admupvh2/public_html/sopi/libraries/joomla/filesystem/file.php:426) in /home/admupvh2/public_html/sopi/components/com_jfbconnect/libraries/provider/facebook.php on line 332
Početna SOPI
Croatian Czech English French German Hungarian Italian Macedonian Russian Serbian Slovenian
Nalazite se ovdje: Naslovnica

Napomena:
Neregistrirani korisnici mogu pregledavati samo tekstualni dio stranice. Za pregledavanje dokumenata u PDF formatu potrebno se registrirati. Registrirani korisnici mogu sudjelovati u raspravi i mogu preuzimati materijale u PDF formatu te sudjelovati u razvoju projekta i prilagodbi dokumenata u skladu sa licenčnim ugovorima

Molimo da prilikom registracije unosite točne i stvarne osobne podatke jer sve ručno pregledava i odobrava komisija za SOPI.

Zbirka propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu - smjernice i metodologija izrade

Poštovani kolege članovi i korisnici sajta SOPI,

Kako je i najavljeno objavljuju se smjernice i metodologija izrade Zbirke propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu.

Ono što se dalje planira u okviru rada komisije za SOPI, a tiče se Zbirke je organiziranje seminara na kome se zainteresirani budući korisnici Zbirke (predstavnici vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih organizacija i ostali zainteresirani korisnici ) mogu prijaviti i osobno prisustvovati.

Na samom seminaru dobit će se upute za izradu i korištenje Zbirke, ali i odgovore na pitanja koja vas zanimaju.

Zahvaljujem se kolegama koji su već javili te pozivam i sve ostale zainteresirane da mi se jave putem e-maila kako bi mogli krenuti sa pripremama za organizaciju seminara.

Srdačan pozdrav, predsjednik Komisija za SOPI Siniša Petkoviček, dipl. ing.

Zbirka propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu - Smjernice i metodologija izrade

Poštovani kolege članovi i korisnici sajta SOPI

Rad na tzv. Projektu propisivanja planova i operativnih postupaka vatrogasne službe, a kojima se već neko vrijeme bavi Komisija za SOPI rezultirao je izradom smjernica i metodologije izrade Zbirke propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu.

Zbirka je namijenjena operativnim vatrogasnim postrojbama (Javnim vatrogasnim postrojbama, središnjim - stožernim vatrogasnim društvima), vatrogasnim operativnim centrima (VOC) te vatrogasnim zajednicama odnosno zapovjedništvima grada / općine i županije koji žele unaprijediti funkcioniranje vatrogasne službe na svom teritoriju (području) odgovornosti i djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju obvezu organiziranja zaštite od požara na svom području prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju njega, prema odredbama drugih propisa kojima se uređuje područje zaštite od požara prema vlastitim planovima, potrebama i prosudbama, a upravo se u te tzv. vlastite planove svakako može svrstati izrađena Zbirka propisanih planova i operativnih postupaka.

Ovom Zbirkom moguće je unaprijediti područje operativnog vatrogastva te zaštite i spašavanja putem olakšanog rukovođenj i zapovijedanja vatrogasnim intervencijama te dodatno sa svrhom optimiziranja upotrebe vatrogasnih resursa.

Ona može poslužiti kao efikasna priprema za vođenje svih vatrogasnih intervencija kao i za upravljanje složenim intervencijama, ali i strategijsko planiranje nabave tehnike i opreme.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a vezano uz AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE propisana je obveza da su 'Vatrogasne zajednice županija dužne ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske'.

Upravo Zbirka sa sadržanom metodologijom izrade Plana angažiranja, a koji je u potpunosti usklađen sa odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske olakšava njegovu izradu.

Također, propisani planovi i operativni postupci opisani u Zbirci mogu biti korisni za potrebe izrade Godišnjih provedbenih planova unapređenja zaštite od požara koje su sukladno Zakonu o zaštiti od požara dužne izrađivati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti i planova zaštite od požara.

                I na kraju Zbirkom kao alatom moguće je brže i jednostavnije izraditi pisane 'standardizirane procedure i preporučene prakse' za potrebe u vatrogastvu te pripremiti tzv. 'standardizirane zajedničke protokole za vatrogasno interveniranje' u skladu sa već sadašnjim, a i budućim zahtjevima različitih EU projekata odnosno zadovoljiti uvjete za povlačenje sredstava iz EU fondova.

               Ukoliko ste zainteresirani za više informacija sa naznakom Vašeg područja zanimanja (propisani planovi, SOP-ovi, SOPI ili kompletna Zbirka), kao i radne organizacije kojoj pripadate slobodno mi se obratite putem e-maila.

Predsjednik komisije za SOPI

Siniša Petkoviček, dipl.ing.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zapisnik sa 8. sastanka SOPI komisije

U prilogu preuzmite Zapisnik sa VIII. sastanka SOPI komisije. Za preuzimanje morate biti prijavljeni na portal.

Komentari na nacrt Zbirke propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Zbirke propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu bio je 10. listopad 2014. godine, a na priloženom obrascu za davanje primjedbi na dokument.

Komisija za SOPI objavljuje komentare na nacrt Zbirke propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu.

Ovom zbirkom se želi unaprijediti područje operativnog vatrogastva te zaštite i spašavanja.

Također sa ovom je Zbirkom kao alatom moguće brže i jednostavnije izraditi pisane 'standardizirane procedure i preporučene prakse' za potrebe u vatrogastvu te pripremiti tzv. 'standardizirane zajedničke protokole za vatrogasno interveniranje' u skladu sa već sadašnjim, a i budućim zahtjevima različitih EU projekata odnosno zadovoljiti uvjete za povlačenje sredstava iz EU fondova.

Obavijest za članove i pridružene članove komisije SOPI

U prilogu ovog članka nalaze se materijali za raspravu, a koji se tiču konačne verzije Zbirke propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu, koja je izrađena za potrebe vatrogasne službe.

Zbirkom se želi unaprijediti područje operativnog vatrogastva i zaštite i spašavanja. Klikom na naslov članka tekst se otvara u zasebnom prozoru, a primjedbe i nadopune pojedinog poglavlja Zbirke moguće je i vrši se u posebno pripremljenu tablicu.

Tipizacija vatrogasnih intervencija

Ovaj dokument izradio je Odbor za informatizaciju Hrvatske vatrogasne zajednice, te je prijedlog dokumenta upućen Odboru za normizaciju. Odbor za normizaciju usvojio je ovaj prijedlog na svojoj 2. sjednici od dana 15. svibnja 2014. godine. Registrirani korisnici mogu preuzeti dokument u pdf obliku.

Materijali za nastavu

Poštovani posjetitelji, svakim danom je sve više članova SOPI portala. Danas dodajemo novi materijal za nastavu kolege Morena iz JVP Pule - Talijanska ljestva. Pozivamo i Vas ostale da nam pošaljete materijale koje ste izradili u svrhu nastave i obuke u vašim postrojbama, kako bi ih podijelili ovdje na portalu i time unaprijeđivali našu vatrogasnu struku.

Sustav zapovijedanja kod incidenata

Sustav zapovijedanja kod incidenata ili Intervencijsko zapovjedni sustav (eng. ICS - Incident Command System). 

Za one koji se žele upoznati sa osnovama ICS-a, a u kontekstu već razvijenog i tzv. Next generation Incident Command System (NICS) možda će biti zanimljiv pisani - prevedeni materijal u privitku. 

Stranica 1 od 2

Prijava korisnika

Go to top